Danh sách trúng tuyển Cao đẳng, Đại học QSCS trường Sỹ quan lục quân 2