Nắm chắc tình hình, tích cực xây dựng "thế trận lòng dân"
Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và sơ kết hai năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân khu 2 với tỉnh ủy 9 tỉnh trên địa bàn diễn ra trong không khí thẳng thắn, cởi mở. Những nhận định, đánh giá cùng chủ trương, biện pháp của các đại biểu giúp chúng tôi hình dung rõ hơn về sự khó khăn, thách thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS, QP trên địa bàn.
Địa bàn Quân khu 2 phần lớn là rừng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; mật độ dân cư thưa, kinh tế-xã hội (KT-XH) chậm phát triển, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế. Những năm gần đây, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng tính chất địa bàn, vấn đề dân tộc, tôn giáo để truyền đạo trái phép, kích động, lôi kéo người dân tụ tập, di cư tự do, vượt biên trái phép, buôn bán ma túy… Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được duy trì ổn định, quốc phòng, an ninh (QPAN) được giữ vững.
Nói về tính hiệu quả trong thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân khu 2 và tỉnh ủy 9 tỉnh trên địa bàn thời gian qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định: “Từ khi có quy chế phối hợp đã giúp cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT và cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tôn giáo trái pháp luật, hạn chế di cư tự do. Việc thực hiện quy chế cũng giúp việc củng cố, xây dựng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, năng lực điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS, QPAN của chính quyền. Công tác xây dựng "thế trận lòng dân" đi vào chiều sâu, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương”.
Tập trung nguồn lực xây dựng thế trận quốc phòng trên địa bàn Tây Bắc
Lực lượng dân quân tự vệ huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) kiểm tra bắn đạn thật.
Để tạo ra nhận thức đồng đều về thực hiện nhiệm vụ QS, QP, thời gian qua, hội đồng giáo dục QPAN các cấp trên địa bàn Quân khu 2 thường xuyên được kiện toàn. Công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng và phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân thực hiện có nền nếp. Từ năm 2017 đến nay, toàn Quân khu 2 đã mở gần 1.480 lớp cho gần 100.390 lượt người, trong đó có hàng nghìn chức sắc các tôn giáo, già làng, trưởng bản... Đề cập về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nêu kinh nghiệm: “Trên địa bàn tỉnh Lào Cai có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, giao thông đi lại khó khăn, trong khi trình độ dân trí của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Do đó, việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước nói chung, về QS, QP nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng và phải bắt đầu từ đội ngũ cán bộ và những người có uy tín ở địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm và an sinh xã hội... Tất cả những vấn đề đó nhằm tạo ra niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và LLVT địa phương...”.
Chúng tôi được biết, trong hai năm 2017-2018, các đơn vị, địa phương thuộc quân khu đã củng cố 1.120 tổ chức đảng, 758 tổ chức chính quyền và đoàn thể quần chúng; xây dựng cơ sở chính trị tại gần 790 lượt xã… Những kết quả trên bảo đảm cho tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ (KVPT) được tăng cường, “thế trận lòng dân” trên địa bàn Tây Bắc được củng cố.
Tập trung xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ
Xây dựng các tiềm lực trong KVPT trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc là nhiệm vụ được các địa phương chú trọng thực hiện từ nhiều năm qua. Về xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong KVPT các đơn vị, địa phương đều coi trọng thực hiện. LLVT quân khu giữ vai trò nòng cốt trong công tác này. Hai năm qua, LLVT Quân khu 2 đã phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức gần 4.470 buổi phổ biến chính sách, pháp luật cho hơn 337.000 lượt người; tổ chức 91 đợt, với gần 5.700 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, hơn 3.350 lượt dân quân tự vệ, dự bị động viên (DQTV, DBĐV) làm công tác dân vận tại 1.190 lượt xã trên địa bàn. LLVT Quân khu 2 đã huy động hơn 30.000 lượt bộ đội thường trực, hơn 153.700 lượt DQTV, hơn 700 phương tiện di dời hơn 10.260 ngôi nhà, cùng hơn 41.700 người dân đến nơi an toàn. Các đơn vị đã ủng hộ nhân dân 27 tấn gạo, 1.803 triệu đồng; tổ chức khám, chữa bệnh cho gần 40.000 lượt người... 
Mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng thời gian qua các địa phương thuộc Quân khu 2 đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng các công trình trong KVPT, nổi bật, như: Lào Cai, Vĩnh Phúc, Sơn La, Tuyên Quang... với mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Các công trình quốc phòng trong KVPT được hoàn thiện, gắn kết với các công trình kinh tế-xã hội từng bước tạo ra thế trận vững chắc trên thực địa. Các quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông, khoa học công nghệ... đều được gắn với QPAN, thực hiện đúng chủ trương của Đảng về gắn phát triển KT-XH, với củng cố QPAN. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập đối với LLVT được thực hiện đúng quy định, đạt kết quả tốt. Công tác tuyển chọn, đào tạo, bố trí, sử dụng chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn được quan tâm; chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở các địa phương năm sau cao hơn năm trước.
Theo Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2: Có được kết quả trên là do Đảng ủy Quân khu 2 và tỉnh ủy 9 tỉnh trên địa bàn luôn quán triệt, nắm vững nguyên tắc, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QS, QP, nhiệm vụ xây dựng, duy trì hoạt động của KVPT. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác QS, QP, tạo cơ sở xây dựng thế trận trên địa bàn quân khu, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết cho rằng: Các cấp ủy đảng cần thắt chặt hơn công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tạo sự thống nhất trong đánh giá tình hình. Quá trình tổ chức thực hiện quy chế phối hợp phải lấy xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể thực sự TSVM là then chốt, lấy phát triển KT-XH là trung tâm, củng cố QPAN là trọng yếu. Các địa phương cần tiếp tục chủ động đối phó với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và biên giới quốc gia trên địa bàn. Cơ quan giúp việc của cấp ủy các bên, nhất là cơ quan quân sự địa phương cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy Quân khu 2 và tỉnh ủy các tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS, QP, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT. Bên cạnh đó, các tỉnh cũng cần tăng cường bám nắm cơ sở, thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm cho LLVT Quân khu 2 và các tỉnh trên địa bàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP.
Bài, ảnh: LÊ DUY HỒNG
Báo Quân đội 
Dân quân tự vệ Việt Nam dẫn tin.