Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân - Thực hiện nghĩa vụ quân sự là góp phần bảo vệ Tổ Quốc. Vì vậy cần phổ biến kịp thời luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) cũng như những thông tin cơ bản đến tất cả mọi người. Ở bài viết này, Dân quân tự vệ Việt Nam chia sẻ những thông tin cơ bản nhất về Luật nghĩa vụ quân sự.