Lực lượng dân quân tự vệ huyện Thuận Châu tích luôn hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện (Ảnh: PA).
Bám sát đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ, để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có hiệu quả, Ban CHQS huyện Thuận Châu đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của BTV Quân ủy T.Ư; triển khai cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tác phong của Bác gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy, chi bộ và từng đảng viên.
Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức đúng đắn, chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, cổ động thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, pa nô, khẩu hiệu, bảng tin; thi kể chuyện về Bác Hồ, tham quan thực tế, học tập các mô hình hay, cách làm sáng tạo; tổ chức tọa đàm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
Cùng với đó, hàng năm, mỗi đảng viên đều chủ động xây dựng chương trình hành động cá nhân và ký bản cam kết học tập, làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua học tập, sinh hoạt, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ có nhận thức đúng đắn, kiên định vững vàng, tự giác tu dưỡng về đạo đức, lối sống, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc; tác phong làm việc được rèn luyện khoa học, hiệu quả, ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
Thực hiện phương châm “Cụ thể, thiết thực, hiệu quả”, Ban CHQS huyện Thuận Châu đã phát động việc “học tập” và “làm theo” Bác gắn với các phong trào hành động sát hợp, được đông đảo cán bộ, chiến sỹ tích cực hưởng ứng. Ban CHQS đã làm tốt công tác xây dựng lực lượng, trong đó có lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ, tuyển chọn công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự hàng năm; đồng thời, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, huấn luyện; bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị, vũ khí. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Thuận Châu cũng thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động như: “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống cháy rừng...
Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Thuận Châu đã cùng lực lượng dân quân, tự vệ các xã tham gia đóng góp trên 500 ngày công, bê tông hóa được 1,5 km đường giao thông, tu sửa hơn 3 km đường dân sinh, giúp nhân dân khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương, đào hố chôn rác thải; đóng góp trên 200 ngày công tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà cửa, thu hoạch hoa màu; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...; qua đó, góp phần tô thắm thêm tình quân - dân và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

 
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Thuận Châu tham gia giúp người dân phát triển sản xuất (Ảnh: Khánh Ly)
Đặc biệt, việc “học tập” và “làm theo” Bác còn được cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị gắn với những thói quen hàng ngày theo phương châm “mỗi ngày làm một việc tốt” như: Tăng gia sản xuất vào cuối giờ chiều tất cả các ngày trong tuần, trồng rau xanh, nuôi gà, lợn để cải thiện bữa ăn; trồng cây, dọn vệ sinh trụ sở đơn vị; sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm... Cùng với đó, công tác hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ cũng luôn được đơn vị quan tâm, chỉ đạo kịp thời.
Đồng chí Trung tá Lê Ngọc Tự, Chính trị viên phó, Ban chỉ huy quân sự huyện Thuận Châu chia sẻ: Xác định học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, lãnh đạo đơn vị đã chủ động xây dựng các chuyên đề sát tình hình thực tế, tổ chức học tập các nội dung gắn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW bảo đảm chặt chẽ. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác qua các phong trào hành động của đơn vị đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sỹ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban CHQS huyện Thuận Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo động lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương./.
Phan Anh 
Theo dangcongsan.vn
Dân quân tự vệ Việt Nam dẫn tin