TIN MỚI

recent

Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019


Chiều 11-7, Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh (DQTV, GDQPAN) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục DQTV chủ trì hội nghị.
Từ tháng 11 năm 2018 đến nay, Cục DQTV đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác DQTV, GDQPAN, công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương; trong đó, có nhiều văn bản chỉ đạo có tầm chiến lược như: Xây dựng Dự án Luật DQTV (sửa đổi) đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng được Chính phủ, Quốc hội đánh giá cao; ban hành Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28-12-2018 của Chính phủ quy định về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương; Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 24-12/2018 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng hải đội dân quân thường trực làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới; Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 27-11-2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng; Thông tư số 99/2019/TT-BQP ngày 6-7-2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 168/2018/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương.
                           Quang cảnh hội nghị.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Cục DQTV xác định tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu ban hành chính sách, pháp luật về DQTV, GDQPAN, công tác quốc phòng bộ, ngành Trung ương, địa phương, như: Luật DQTV (sửa đổi) và các văn bản thi hành Luật, Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Cục DQTV; các văn bản triển khai thi hành Đề án “Xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác DQTV, GDQPAN, công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng; triển khai thực hiện các đề án, dự án về DQTV; tổ chức kiểm tra công tác DQTV, GDQPAN, công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương theo kế hoạch. Chỉ đạo các quân khu, địa phương, đơn vị hoàn thành tập huấn Luật Quốc phòng theo kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: DUY HỒNG
Báo Quân đội 
Dân quân tự vệ Việt Nam dẫn tin. 
Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7/12/2019 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.