Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, chiều 06/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe trình bày tờ trình dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).