Ngày 21/6/2019, Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 516 quân nhân dự bị là sĩ quan và hạ sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên, quý II năm 2019. Tham dự có Trung tá Hoàng Văn Thái, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Trung đoàn 250, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4; Trung tá Võ Hồng Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Động viên/Ban Chỉ huy quân sự quận; đại diện các cơ quan Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh thành phố và cơ quan quân sự quận.