TIN MỚI

recent

Ngày 13/6 Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Ngày 13/6 Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Ảnh TTXVN

Tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Thư viện; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Chứng khoán (sửa đổi).
Cụ thể, vào ngày mai, 10-6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020; Biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Đồng thời, các ĐBQH sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Ngày 11-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Thư viện; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Đặc biệt, sáng 11-6, Quốc hội sẽ dành khoảng 45 phút để bàn công tác nhân sự, thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Ngày 12-6, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về vấn đề này.

Cũng trong ngày 12-6, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Ngày 13-6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Kiến trúc.
 Đồng thời, thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Ở ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 7, 14-6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế…

Chiều 14-6, Quốc hội họp phiên bế mạc; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Biểu quyết thông qua Nghị quyết chung của kỳ họp.

Theo ANTĐ
Dân quân tự vệ Việt Nam Tổng hợp. 
Ngày 13/6 Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6/09/2019 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.