Căn cứ theo Điều 4, 5 tại Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân đi nhập ngũ: