Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở ở Anh trong ấn phẩm “The Military Balance 2019” đã thống kê chi tiêu quốc phòng của 15 nước hàng đầu thế giới trong năm 2018. 10 nước đầu tiên trong danh sách này là 1- Mỹ ( với mức chi khủng 643,3 tỷ USD), 2- Trung Quốc (168,2 tỷ USD), 3- Saudi Arabia (82,9 tỷ USD), 4- Nga (63,1 tỷ USD), 5- Ấn Độ (57,9 tỷ USD), 6- Anh (56,1 tỷ USD), 7- Pháp (53,4 tỷ USD),8- Nhật Bản (47,3 tỷ USD), 9- Đức (45,7 tỷ USD), và Hàn Quốc (39,2 tỷ USD). Theo IISS, tổng chi tiêu quốc phòng của các nước NATO khu vực châu Âu là 264 tỷ USD, tức là trên Trung Quốc nhưng vẫn dưới Mỹ.