Xã đội trưởng đương nhiệm sẽ làm gì nếu đưa sĩ quan quân đội về làm chỉ huy trưởng cấp xã?