Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 14, chiều ngày 07/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt, Ủy ban Quốc phòng – An ninh thẩm tra dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.