TIN MỚI

recent

Ủy ban Quốc phòng – An ninh thẩm tra dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG – AN NINH THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 14, chiều ngày 07/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt, Ủy ban Quốc phòng – An ninh thẩm tra dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.
Tham dự phiên họp còn có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, đại diện lãnh Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành hữu quan cùng các thành viên Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội.

Ủy ban Quốc phòng – An ninh thẩm tra dự án Luật Lực lượng dự bị động viên
Theo Tờ trình dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, Chính phủ cho rằng việc xây dựng Luật trong thời điểm hiện nay là cần thiết, nhằm Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nhất là nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Thực tế sau hơn 20 năm triển khai, Pháp lệnh Lực lượng dự bị động viên 1996 đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. một số quy định chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có quy định liên quan đến lực lượng dự bị động viên, như: Luật Quốc phòng, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ.
Cơ bản luật hóa Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên hiện hành, Dự thảo Luật được Chính phủ trình quy định về nguyên tắc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, các hành vi bị nghiêm cấm; kế hoạch xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; về xây dựng lực lượng dự bị động viên, gồm: Đăng ký quân nhân dự bị; đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức thực hiện; giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng dự bị động viên; tổ chức đơn vị dự bị động viên; độ tuổi sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên thời bình theo hướng tinh, gọn, mạnh; tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị.
Quy định về huy động lực lượng dự bị động viên, gồm: Các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên; độ tuổi huy động quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên trong tình trạng chiến tranh; thẩm quyền huy động lực lượng dự bị động viên khi thực hiện lệnh tổng động viên, lệnh động viên cục bộ và trong chiến tranh.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu tại phiên họp
Dự thảo cũng quy định về chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm cho xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, gồm: chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên; chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị dự bị động viên; chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; chế độ trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị trong thời gian quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị, chủ phương tiện được huy động đi làm nhiệm vụ; chế độ, chính sách đối với người được huy động, người điều khiển phương tiện đi phục vụ nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.
Thảo luận tại phiên họp thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV) và cho rằng hồ sơ dự án Luật cơ bản soạn thảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến.
Để nâng cao chất lượng dự án Luật, các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu, thể hiện sâu sắc hơn về quan điểm  xây dựng luật , trong đó có việc bảo đảm quyền tài sản của tổ chức, cá nhân theo quy định của Hiến pháp. Dự thảo Luật cần tiếp cận tư duy mới trong xây dựng, huấn luyện, sử dụng LLDBĐV trước yêu cầu của cuộc chiến tranh hiện đại; làm rõ mục tiêu, giải pháp để thực hiện các chính sách và dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm; đánh giá cụ thể về tác động kinh tế, xã hội của các chính sách tỏng việc huấn luyện và huy động LLDBĐV thực  hiện nhiệm vụ.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội - Đại tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định việc ban hành Luật LLDBĐV là cần thiết, đồng thời lưu ý vấn đề đặt ra là dự án Luật phải giải quyết  hài hòa, hợp lý giữa chủ trương xây dựng LLDBĐV hùng hậu nhưng vẫn phải bảo đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả tránh dàn trải về nguồn lực. Việc xây dựng LLDBĐV phải bám sát đặc điểm tình hình hiện nay trong công tác xây dựng, bảo vệ tổ quốc, đồng thời xử lý được các tồn tại, hạn chế như về chênh lệch quân số theo vùng miền, đăng kí sử dụng LLDBĐV…

Phó Chủ tịch Quốc hội Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu chỉ đạo tại phiên họp
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, tiếp thu các ý kiến góp ý, ý kiến thẩm tra để bảo đảm bố cục dự thảo Luật hợp lý, phù hợp; quy định thống nhất, chặt chẽ các quy định về xây dựng LLDBĐV; đánh giá kỹ tính khả thi của quy định về đăng kí quản lý phương tiện quốc phòng; nghiên cứu thêm về việc quy định duy trì quân số có số lượng dự phòng có có nên quy định quá cụ thể mang tính chỉ tiêu hay không; rà soát quy định về bổ nhiệm phong thăng quân hàm đối với ngạch quân nhân dự bị.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về trung tâm huấn luyện dự bị động viên trên cơ sở sử dụng cơ sở vật chất đã có của các đơn vị quân đội để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, tránh làm tăng tổ chức, biên chế; rà soát các quy định về thẩm quyền và quy trình huy động LLDBĐV để bảo đảm chặt chẽ trong thực thi, phù hợp với tính chất công tác và phân cấp quản lý; làm rõ thẩm quyền về trưng mua, trung dụng theo quy định Luật Trưng mua, trưng dụng, đánh giá hậu quả pháp lý, chi phí, mối quan hệ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý sử dụng đối tượng thuộc LLDBĐV để bảo đảm tính khả thi, thống nhất trong quá trình sử dụng, điều động.
Tán thành với quan điểm cho rằng cần phải có chế độ, chính sách thiết thực trong xây dựng, động viên LLDBĐV hoàn thành nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các quy định về cấp, chi ngân sách chặt chẽ, khả thi, bảo đảm tương quan giữa các lực lượng, phù hợp với chủ trương cải cách tiền lương, phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước và khả năng của ngân sách.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt kết luận nội dung phiên họp
Kết luận nội dung phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt cho biết, hồ sơ dự án Luật LLDBĐV đã đủ điều kiện trình Quốc hội đồng thời lưu ý Ban soạn thảo tiếp tục rà soát chỉnh sửa nội dung các đại biểu đã cho ý kiến, trong đó có thêm những lý giải chặt chẽ, thuyết phục về một số nội dung còn nhiều ý kiến như việc xây dựng Trung tâm huấn luyện dự bị động viên bảo đảm không làm tăng đầu mối, tăng biên chế, xây dựng mang tính lồng ghép để đại biểu có thêm thông tin thảo luận.
Bảo Yến - Trọng Quỳnh
Theo quochoi.vn
Dân quân tự vệ Việt Nam dẫn tin. 
Ủy ban Quốc phòng – An ninh thẩm tra dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 5:24 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.