Cách đây 60 năm, vào những ngày tháng 5 lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” (sau này là Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn) được thành lập, với nhiệm vụ xây dựng tuyến vận tải quân sự chiến lược nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Đó là sự khởi đầu cho một huyền thoại trong thế kỷ XX của dân tộc Việt Nam. Trong suốt 16 năm hoạt động (1959 - 1975), Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện chiến lược cho các chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.