Trong hai ngày 3 - 4/5, các ban ngành đoàn thể và địa phương sẽ ngừng các hoạt động chào mừng, thi đấu thể thao, vui chơi giải trí để tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.