TP.Thủ Dầu Một là địa bàn có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh (QP-AN) của tỉnh. Những năm qua, đi đôi với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tình hình hội nhập, cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang cũng tham mưu bảo đảm tăng cường về QP-AN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt tham mưu thực hiện nhiệm vụ QP-AN; trong đó lực lượng được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố chú trọng tham mưu thực hiện là xây dựng và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV).