Hàng năm, Ban CHQS huyện Mỹ Tú đều xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, khảo sát địa bàn, xác định nội dung, chương trình cụ thể, gắn với xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác dân vận được Ban CHQS huyện quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên và được đưa vào chương trình hành động của Đảng bộ quân sự huyện. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp xác định đúng nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” là một nội dung thực hiện trong Nghị quyết để ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo cụ thể chung tay giúp đỡ nhân dân thực hiện xóa đói, giảm nghèo.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Mỹ Tú phát quang tuyến lộ
giao thông nông thôn tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú.
Chúng tôi có mặt tại xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú vào thời điểm những cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ thuộc Ban CHQS huyện đang tích cực lao động thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, như: Giúp địa phương và nhân dân xã Thuận Hưng phát quang các tuyến lộ giao thông nông thôn hơn 15km; trồng hoa, dọn vệ sinh, đắp taly dài hơn 10km; sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách và hộ nghèo…
Tuy lao động vất vả, nhưng trên gương mặt của các chiến sĩ luôn nở nụ cười, đồng chí Đặng Hoài Phương, Tiểu đội trưởng dân quân thường trực thuộc Ban CHQS huyện Mỹ Tú, chia sẻ: “Tôi tham gia lực lượng dân quân được 2 năm nay, cứ mỗi đợt huấn luyện tôi điều tham gia thực hiện công tác dân vận; qua đó, giúp tôi hiểu sâu hơn về tình nghĩa quân - dân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”.
Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện còn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan… xây dựng nếp sống văn minh trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn; phối hợp với Bệnh viên Quân - dân y tỉnh Sóc Trăng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt gia đình chính sách và hộ nghèo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Sóc Trăng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú.
Thượng tá Dương Văn Biên, Chính trị viên Ban CHQS huyện Mỹ Tú, cho biết: Hàng năm, trong các đợt huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên thì Ban CHQS huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể huyện và các địa phương tổ chức hành quân dã ngoại thực hiện công tác dân vận. Thông qua đó, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện hiểu sâu hơn truyền thống cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của quân và dân huyện Mỹ Tú. Đồng thời, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận...
Với những việc làm cụ thể, thiết thực trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Mỹ Tú đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, không ngừng khẳng định vai trò của quân đội trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương./.
Bài, ảnh: Thanh Nam
Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam 
Dân quân tự vệ Việt Nam dẫn tin.