Những ngày này, hình ảnh các bạn trẻ là đoàn viên, thanh niên thuộc lực lượng dân quân (phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM) hằng ngày kết nối, chăm lo đời sống người dân nghèo đang lan tỏa trong cộng đồng dân cư.