Những năm qua, giáo viên hợp đồng lên tiếng “kêu cứu” trước nguy cơ bị sa thải ở hầu khắp các địa phương. Không chỉ 500 giáo viên ở Đắc Lắc, 296 giáo viên ở Sóc Sơn, tới 114 giáo viên ở Đông Anh kêu cứu thời gian vừa qua vì mất việc.