Chiều ngày 13/5, Đoàn đại biểu Quốc hội Tp.Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi khảo sát về tình hình thực hiện Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên do Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Thị Bạch Tuyết chủ trì.