Chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị với Quốc hội một số vấn đề cụ thể.