Sáng ngày 23/5/2019, Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực quận và 10 phường tham quan triển lãm ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường Đồng Khởi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.