Chiều ngày 03/5, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Hội thảo nhằm lấy ý kiến đóng góp ý về dự án Luật lực lượng dự bị động viên. Các đại biểu đã tập trung tham luận, góp ý vào 6 nội dung chính đang còn những ý kiến trong dự thảo Luật cũng như việc tổ chức thực hiện triển khai lực lượng dự bị động viên hiện nay.