Lễ viếng bắt đầu lúc 7h sáng 3/5. Linh cữu đồng chí Lê Đức Anh quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông.