TIN MỚI

recent

Lạng Sơn - Phát triển chi bộ quân sự: Tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Lạng Sơn - Phát triển chi bộ quân sự: Tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Thực hiện Kết luận số 41-KL/TW, ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV), từ năm 2011 – 2012, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn 14 xã, phường, thị trấn có tiểu đội dân quân thường trực biên giới và trung đội dân quân cơ động để thực hiện thí điểm thành lập 14 chi bộ quân sự.
Qua hơn 8 năm triển khai, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 39 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Đồng chí bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn được chỉ định giữ chức bí thư chi bộ quân sự. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy các xã, phường, thị trấn, chi bộ quân sự đã từng bước phát huy được vai trò hạt nhân chính trị; lãnh đạo các ban CHQS cấp xã và đảng viên thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QP, QS) địa phương. Đồng chí Lộc Văn Linh, Bí thư Đảng ủy xã Bính Xá, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Bính Xá, huyện Đình Lập cho biết: Chi bộ quân sự xã được thành lập năm 2015, chi bộ thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ QP, QS tại cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, kịp thời, hiệu quả đối với Ban CHQS, trung đội dân quân cơ động và tiểu đội dân quân thường trực biên giới; tham mưu cho Đảng ủy xã tăng cường giáo dục chính trị cho dân quân, dự bị động viên, bảo đảm vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, quan tâm phát triển đảng viên, hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân chiếm 26%.
Dân quân phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn huấn luyện bắn súng
Các chi bộ đã quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, DQTV. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện DQTV, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhất là phổ biến kịp thời hệ thống văn bản về công tác QP, QS địa phương. Qua đó, giúp lực lượng DQTV nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Năm 2018, kết quả kiểm tra, đánh giá công tác học tập, huấn luyện có 21,7% cơ sở DQTV đạt giỏi; 70,8% cơ sở DQTV đạt khá và 7,5% hoàn thành.
Chi bộ quân sự phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn được thành lập năm 2018, đáp ứng sự mong đợi của cấp ủy, chính quyền và đảng viên trong lực lượng dân quân. Đồng chí Nguyễn Thành Duy, Phó Bí thư Chi bộ Quân sự, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đông Kinh cho biết: Chi bộ Quân sự phường Đông Kinh được thành lập là sự cần thiết để tập trung lãnh đạo chuyên đề, chuyên sâu về nhiệm vụ QP, QS; tổ chức tuyên truyền thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và công tác xây dựng lực lượng dân quân, DBĐV, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đồng bộ hơn, hiệu quả hơn.
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự, cấp ủy, cơ quan quân sự đã phối hợp, làm tốt công tác giáo dục chính trị, nắm bắt định hướng tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại tá Nông Long Ân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và DBĐV trong tình hình mới là một nội dung quan trọng luôn được Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ đó, công tác xây dựng lực lượng DQTV, lực lượng DBĐV có chuyển biến tích cực, toàn diện, chất lượng ngày càng được nâng lên, nhất là chất lượng chính trị. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong DQTV toàn tỉnh đạt 20,8%; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương đạt hiệu quả thiết thực.
Nông Đình Quang
Theo Báo Lạng Sơn 
Dân quân tự vệ Việt Nam dẫn tin. 

Lạng Sơn - Phát triển chi bộ quân sự: Tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 5:35 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.