Theo dự kiến chương trình làm việc, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 sẽ cho ý kiến về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Bên lề phiên khai mạc, đại biểu Nguyễn Mai Bộ - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã có chia sẻ với báo chí về dự án Luật này.