Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, thành phố có khu công nghiệp, khu chế xuất có đặc thù riêng vì phần lớn lao động nơi đây là những công dân từ địa phương khác nhập cư, thiếu tính ổn định nên công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gặp rất nhiều rất khó khăn. Để xây dựng KVPT vững mạnh ở các tỉnh, thành phố có khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Quân khu 7 rất cần đến hoạt động có sự phối hợp nhịp nhàng của các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp.