Cần điều chỉnh, nâng mức hệ số trợ cấp, đảm bảo chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ; thống nhất các quy định, khái niệm của Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) với các đạo luật khác tránh xảy ra tình trạng luật chồng chéo luật…Đó là kiến nghị của đại biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về Dân quân tự vệ, dự bị động viên, diễn ra chiều ngày 6/5 tại Bà Rịa Vũng Tàu.