Nhiều năm qua, tại TP Hồ Chí Minh, lực lượng dân quân thường trực đã phối hợp hiệu quả với lực lượng công an, dân phòng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là kết quả của việc thường xuyên tập huấn, nâng cao bản lĩnh, nghiệp vụ cho lực lượng dân quân thường trực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ…