Sáng ngày 06-5, tại Trường Quân sự địa phương tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, khai giảng lớp đào tạo Sĩ quan dự bị (khóa 11) năm học 2019.