TIN MỚI

recent

Dự án Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) sẽ được Quốc Hội cho ý kiến vào thời gian nào ?

Dự án Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) sẽ được Quốc Hội cho ý kiến vào thời gian nào ?
Thực hiện Chương trình Phiên họp thứ 33, sáng 16-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 QH khóa XIV. Theo Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến tổng thời gian làm việc của QH tại kỳ họp là 19 ngày.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 tại phiên họp thứ 33 (tháng 4/2019) vừa qua
Trong đó, QH làm việc về xây dựng luật trong 9,75 ngày, về giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng khác trong 7 ngày. QH họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20-5 và dự kiến bế mạc vào ngày 13-6. Về lập pháp, dự kiến QH sẽ xem xét thông qua sáu dự án luật và một dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Đồng thời, QH cho ý kiến về tám dự án luật khác.
Theo dự kiến nội dung Chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV được gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 07 dự án Luật, 02 dự thảo Nghị quyết gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (theo quy trình tại 01 kỳ họp); Nghị quyết Phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.
Quốc hội sẽ cho ý kiến 9 dự án Luật, gồm: Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Bộ luật Lao động (sửa đổi).
Ngoài ra, tại kỳ họp này, các cơ quan hữu quan cũng gửi các đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu các báo cáo về kết quả giám sát chuyên đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội (nếu có); báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo của Kiểm toán Nhà nước; báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại các kỳ họp trước; Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội năm 2018 và báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công; công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước; kết quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2018 và các báo cáo khác./.

Tổng hợp
Dự án Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) sẽ được Quốc Hội cho ý kiến vào thời gian nào ? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6:38 AM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.