Dự án Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) sẽ được Quốc Hội cho ý kiến vào thời gian nào ? Thực hiện Chương trình Phiên họp thứ 33, sáng 16-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 QH khóa XIV. Theo Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến tổng thời gian làm việc của QH tại kỳ họp là 19 ngày.