Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có 32km bờ biển, với gần 1.000 phương tiện tàu thuyền tham gia khai thác đánh bắt hải sản và gần 6.500 nhân khẩu làm nghề biển.