TIN MỚI

recent

Chính phủ trình Dự án Luật lực lượng dự bị động viên

Chính phủ trình Dự án Luật lực lượng dự bị động viên

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, chiều 28/5, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô xuân Lịch, thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình Dự án Luật lực lượng dự bị động viên. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc.

Quốc hội nghe trình bày Tờ trình dự án Luật Lực lượng dự bị động viên
Trình bày Tờ trình, đại diện cơ quan soạn thảo- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nam khóa IX thông qua ngày 27/8/1996, có hiệu lực thi hành từ ngày 09/9/1996. Sau hơn 20 năm thực hiện Pháp lệnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, là cơ sở góp phần thiết thực xây dựng lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng dự bị động viên (DBĐV) nói riêng ngày càng hùng hậu, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tuy nhiên, nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng, quy định mới của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến lực lượng DBĐV chưa được thể chế, cụ thể hóa; một số nội dung của Pháp lệnh chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hiện hành có quy định liên quan đến lực lượng DBĐV, như: Luật Quốc phòng, Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ; nhiều nội dung đang được điều chỉnh ở văn bản QPPL tính pháp lý chưa cao, chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ; quá trình thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Do đó, việc xây dựng Luật Lực lượng DBĐV là hết sức cần thiết.
Cơ quan soạn thảo cũng nêu rõ, Dự luật được soạn thảo với mục đích xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, có chất lượng cao làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Vê một số nội dung cơ bản của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, cơ quan soạn thảo nêu rõ, Dự luật quy định nguyên tắc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, các hành vi bị nghiêm cấm. Quy định kế hoạch xây dựng, kế hoạch huy động, kế hoạch tiếp nhận lực lượng dự bị động viên về thẩm quyền lập kế hoạch, nội dung kế hoạch, thẩm định và phê duyệt kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch nhằm thống nhất lập kế hoạch ở bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị quân đội từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên xây dựng kế hoạch tiếp nhận lực lượng dự bị động viên.
Bên cạnh đó, Dự luật cũng quy định về xây dựng lực lượng dự bị động viên, gồm: Quy định đăng ký quân nhân dự bị; đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức thực hiện; Quy định giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng dự bị động viên; Quy định tổ chức đơn vị dự bị động viên, nguyên tắc, trách nhiệm sắp xếp quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật vào đơn vị dự bị động viên; độ tuổi sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên giảm độ tuổi so với hiện tại; Quy định tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị;  Quy định chế độ sinh hoạt, kiểm tra, báo cáo đối với đơn vị dự bị động viên; trách nhiệm của quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trình bày Tờ trình dự án Luật Lực lượng dự bị động viên
Đối với quy định về huy động lực lượng dự bị động viên, Dự luật quy định gồm: Quy định các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên: Huy động khi có lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ và trong chiến tranh; huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên, động viên cục bộ và trong thời bình; Quy định độ tuổi huy động quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên trong tình trạng chiến tranh; thẩm quyền huy động lực lượng dự bị động viên khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ và trong chiến tranh; Quy định thông báo quyết định, lệnh huy động lực lượng dự bị động viên; tập trung, vận chuyển, giao nhận đơn vị dự bị động viên; thời hạn huy động đơn vị dự bị động viên nhằm thống nhất quy trình huy động lực lượng dự bị động viên.
Đồng thời, quy định về chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm cho xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, gồm: Quy định chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên; Quy định chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị DBĐV; Quy định chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; Quy định chế độ trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị trong thời gian quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; Quy định chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị, chủ phương tiện được huy động đi làm nhiệm vụ và chế độ, chính sách đối với người được huy động, người điều khiển phương tiện đi phục vụ nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.
Mặt khác, Dự luật cũng quy định rõ quản lý nhà nước, trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, ngoài những nội dung trên, cơ quan soạn thảo cũng rà soát, xem xét kỹ lưỡng cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp để trình Quốc hội thảo luận, quyết định./.
Hồ Hương - Nhóm ảnh
Theo quochoi.vn
Dân quân tự vệ Việt Nam dẫn tin. 
Chính phủ trình Dự án Luật lực lượng dự bị động viên Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 5/28/2019 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.