Những năm gần đây, bất chấp việc tình hình chính trị bất ổn trong khu vực leo thang, Iran vẫn đang tìm cách để bãi bỏ luật nghĩa vụ quân sự, đưa quân đội nước này tiến lên thành một đội quân chuyên nghiệp.