TIN MỚI

recent

Bộ trưởng Bộ nội vụ giải trình trước Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp Huyện, Xã

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ GIẢI TRÌNH TRƯỚC QUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XÃ


Ngày 30/5, tại phiên thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH & NSNN 2018, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2019; và quyết toán NSNN 2017, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân đã giải trình làm rõ các nội dung về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Toàn cảnh phiên họp
Thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại việc sáp nhập huyện, xã, sở ngành nếu không giải quyết kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người dân, dễ tạo bức xúc và ảnh hưởng đến công tác nhân sự Đại hội Đảng sắp tới.
Các đại biểu cho rằng, chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã là đúng, hợp lý và cần thiết nhằm giảm đầu mối, tinh giảm biên chế kể cả chuyên trách và không chuyên trách.Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của Chính phủ trong khi còn nhiều vấn đề nảy sinh như việc kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị. Nhất là vấn đề sắp xếp lại cán bộ trong đội ngũ công chức và cán bộ không chuyên trách của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể, việc xử lý cán bộ dôi dư và chế độ chính sách đối với họ.
Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng, việc này còn liên quan đến quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, giấy tờ công dân và các nguồn lực khác để giải quyết các vấn đề phát sinh khi sáp nhập, nhất là nguồn lực tài chính và giải quyết chính sách đối với cán bộ. Do vậy, cần có giải pháp cụ thể để xử lý mối quan hệ sau sáp nhập khi các đơn vị được sáp nhập có những điều khác biệt. Vì vậy, chúng ta cần phải có văn bản hướng dẫn và quy định thống nhất cho các địa phương trong cả nước. Nếu không giải quyết kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người dân, dễ tạo bức xúc, thậm chí thành điểm nóng. Các đại biểu Quốc hội, đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ cần sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể giải quyết những vướng mắc này. Mặt khác cần có văn bản hướng dẫn việc sắp xếp các sở, ngành, phòng, ban ở cấp tỉnh, cấp huyện để các địa phương sớm thực hiện, nhất là trước mắt để đảm bảo nhân sự cho Đại hội Đảng và bầu đại biểu HĐND các cấp sắp diễn ra trong năm 2020 – 2021.

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân giải trình trước Quốc hội
Phát biểu giải trình về vấn đề này trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, để đảm bảo mục tiêu của Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 37- NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã 2019- 2021. Ngay sau đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019- 2021. Tiếp sau đó, Bộ Nội Vụ cũng đã ban hành văn bản số 1211 để hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Bộ trưởng Bộ Nội Vụ nhấn mạnh, như vậy để thực hiện chủ trương này đã có 04 Nghị quyết của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Đến nay các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là đã đầy đủ.
Mục tiêu của đợt sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị cho phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước, bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy và phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tinh giản biên chế, thực hiện chính sách tiền lương mới vào năm 2021. Quan điểm của việc sắp xếp là phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ từng giai đoạn, các giai đoạn phải có trọng tâm, trọng điểm, cách làm phù hợp, chặt chẽ.
Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, những nơi đã rõ, thuận lợi thì làm trước, không phải sắp xếp bằng mọi giá các đơn vị hành chính mà không đảm bảo các yếu tố thuận lợi và gây xáo trộn lớn, làm mất ổn định về chính trị - xã hội. Trong giai đoạn 2019-2021, đặc biệt năm 2019 là năm vừa rà soát các quy định pháp luật có liên quan vừa thực hiện cơ bản việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên, ngoài ra cũng khuyến khích các địa phương tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính khác chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.
Về lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, sẽ thực hiện trong giai đoạn 2019- 2021. Tuy nhiên, để sớm ổn định cho các đơn vị cấp huyện, xã tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ và các bộ ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch sắp xếp phải cơ bản hoàn thành trong năm 2019. Đợt này, sắp xếp 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 631 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả 02 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Qua xem xét phương án tổng thể chung của các địa phương đã gửi về Bộ Nội vụ cho thấy, các tỉnh đã ráo riết chỉ đạo khẩn trương lập đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, trong đó ngoài việc sắp xếp trong đợt này, nhiều tỉnh khuyến khích việc sắp xếp thêm đơn vị ngoài quy định như tại Hòa Bình có 24 đơn vị hành chính cấp xã, Thanh Hóa, Hà Tĩnh có thêm 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích. Nhiều địa phương đã tiến hành sắp xếp 03 đơn vị hành chính cấp xã thành 01 đơn vị cấp xã như Hà Tĩnh, Thái Bình... Sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã, huyện đã giảm, như Cao Bằng giảm 3/13 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 4/199 đơn vị hành chính cấp xã; Hòa Bình giảm 01 đơn vị hành chính cấp huyện, 59 xã; Thanh Hóa giảm 76 xã...
Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ ngành như Công an, Bộ tài nguyên và Môi trường, Tổng cục thống kê và các địa phương để rà soát, xây dựng các phương án cụ thể nhằm giúp các địa phương tổ chức tốt đề án.
Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, khó khăn, vướng mắc nhất trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã là số lượng lớn cán bộ công chức dôi dư, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 và Nghị quyết 32/NQ-CP của Chính phủ cũng đã đề ra một số giải pháp giải quyết việc cán bộ công chức, viên chức dôi dư sau khi sắp xếp, tuy nhiên những giải pháp này chưa thực sự hấp dẫn để giải quyết chế độ. Vì vậy, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu và phối hợp với các cơ quan của Chính phủ ban hành một số chính sách giải quyết theo nhu cầu thực tiễn ở một số đơn vị địa phương đã được sắp xếp. Để đảm bảo đồng bộ, Bộ Nội vụ đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, các tổ chức chính trị- xã hội, Mặt trận Tổ quốc cần có hướng dẫn trong việc tổ chức sắp xếp các việc tương ứng cho phù hợp với đề án sắp xếp cấp huyện, xã.
Về sắp xếp cơ quan chuyên môn của cấp tỉnh, huyện, theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII và Nghị quyết 56/2017/QH14 của Quốc hội, Kết luận 34 của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành 02 Nghị định mới theo nguyên tắc Chính phủ chỉ quy định khung cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó số lượng cơ quan chuyên môn sau khi sắp xếp không được nhiều hơn số lượng hiện có.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng cho biết, lần sắp xếp này chia theo nhóm, số cơ quan thống nhất quản lý chung cho cả nước. Nhóm thứ 02 là nhóm tổ chức sắp xếp lại cho phù hợp. Nhóm thứ 03, thực hiện thí điểm theo tinh thần Nghị quyết 158 của Quốc hội và Kết luận 34 của Bộ Chính trị; nhóm thứ 04 là nhóm đặc thù.
Về vấn đề quy định khung biên chế tối thiểu và số lượng cấp phó tối đa để thành lập các tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện giao Hội đồng nhân dân của tỉnh quyết định. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, lần này cũng đẩy mạnh vấn đề phân cấp, phân quyền cho địa phương, đây là vấn đề mới và phức tạp trong việc tổ chức, sắp xếp lại cơ quan chuyên môn của cấp tỉnh, huyện trong thời gian tới và được xã hội rất quan tâm.Chính phủ sẽ thảo luận và cho ý kiến về việc sắp xếp đơn vị cơ quan chuyên môn của cấp tỉnh, huyện trong buổi họp Chính phủ thường kỳ tháng 05 (tổ chức chiều 31/5/2019. Theo Bộ trưởng Nội vụ, đến nay, có 04 tỉnh là Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hà Giang, Lào Cai giảm 5 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 15 tỉnh thí điểm sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp huyện, đã giảm 185 phòng chuyên môn.
Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng đã báo cáo thêm về việc kiểm soát CPI những tháng đầu năm và tình hình điều hành giá điện trước Quốc hội./.
Thu Phương- Nhóm ảnh
Theo quochoi.vn
Dân quân tự vệ Việt Nam dẫn tin. 

Bộ trưởng Bộ nội vụ giải trình trước Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp Huyện, Xã Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 6:59 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.