Theo Ban Tuyển sinh quan sự Bộ Quốc phòng, về đối tượng tuyển sinh đào tạo cán bộ ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2019 - 2020 (đào tạo ngành quân sự cơ sở) gồm có: - Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa qua đào tạo. - Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. - Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ. - Sĩ quan dự bị chưa xếp vào các đơn vị dự bị động viên. - Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân tự vệ. - Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đang công tác tại cơ sở.