Những ngày đầu tháng 4, là thời gian cao điểm mùa khô ở tỉnh Bình Thuận. Trên thao trường huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thị xã La Gi, nắng, gió, cát nóng bỏng rát làm cho màu da của các chiến sĩ dân quân đen sạm sau chỉ hơn một tuần tập trung huấn luyện. Tuy vậy, 248 chiến sĩ dân quân năm nhất của các xã, phường thuộc thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đều chú tâm thực hiện nghiêm túc, hoàn thành từng bài tập, nội dung, khoa mục.