Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, chiều 11/4, Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV).