Dọc theo con dường tuần tra biên giới, chúng tôi đến chốt dân quân Cây Trôm, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Đây là chốt đứng chân trên địa bàn có đường biên dài nhất trong toàn huyện. Dẫu địa bàn khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) chốt dân quân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) trên tuyến biên giới.