Sáng 3/4, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Hội nghị mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Một trong những nội dung được các đại biểu tập trung cho ý kiến là quy định về huy động lực lượng dự bị động viên và chế độ chính sách, kinh phí bảo đảm cho lực lượng này. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo làm rõ cơ sở thực hiện các chế độ chính sách như dự thảo luật khi Ngân sách chi sẽ thêm tăng hơn 500 tỷ đồng.