Ngày 18/4, theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết: Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tại Ban chỉ huy quân sự các địa phương đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện: Triệu Phong, Đakrông và thị xã Quảng Trị.