Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang (LLVT) quận Thốt Nốt đã gắn các nội dung Cuộc vận động với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng… Năm qua, đơn vị đã có hơn 30 tập thể, cá nhân được khen thưởng các cấp.