TIN MỚI

recent

ĐOÀN ĐBQH TP. HẢI PHÒNG: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

ĐOÀN ĐBQH TP. HẢI PHÒNG: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ


Từ thực tiễn hoạt động giám sát việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đưa ra một số đề xuất, kiến nghị trong việc sửa đổi Luật.Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Bùi Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn giám sát
Luật Dân quân tự vệ được kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII thông qua ngày 23/11/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010. Ngay sau khi Luật Dân quân tự vệ có hiệu lực thi hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Sau khi Luật Dân quân tự vệ được ban hành đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để các cấp, ngành, địa phương triển khai tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng nhận thấy, qua 9 năm thực hiện, cơ bản Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định phù hợp và có tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và ổn định trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, đặc biệt là các khu vực biên giới biển. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập, gây khó khăn cho các địa phương và đơn vị trong đặc việc thực hiện chế độ chính sách đối với lượng dân quân tự vệ; xây dựng, quản lý và phát triển lực lượng dân quân tự vệ nói chung, lực lượng dân quân biển và tự vệ tại các doanh nghiệp nói riêng,… Với vị trí là lực lượng tại chỗ, dân quân tự vệ là lực lượng được cấp ủy, chính quyền huy động nhanh nhất, sớm nhất vào việc tham gia các hoạt động ứng phó bão lũ, thiên tai, dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, sập đổ công trình, cứu nạn, cứu hộ,...
Bên cạnh đó, lực lượng dân quân tự vệ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tham gia hiệu quả vào công tác xây dựng nông thôn mới, vừa sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống gia đình, vừa góp phần vào sự phát triển của khu vực thôn, vùng núi và hải đảo. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của tình hình kinh tế - xã hội, yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; quá trình thực hiện các chính sách, quy định pháp luật về dân quân tự vệ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, cần thiết phải tổng kết việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân quân tự vệ, đồng thời rà soát những vướng mắc, bất câp, sớm sửa đổi toàn diện Luật Dân quân tự vệ trong thời gian tới.
Theo Đoàn ĐBQH thành phố, cơ quan soạn thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) cần rà soát, sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Dân quân tự vệ đảm bảo phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nay, cụ thể: Về kỹ thuật, cần thiết kế, cấu trúc lại các chương, điều, giải thích rõ “lực lượng dân quân”; “lực lượng tự vệ”; bổ sung phạm vi điều chỉnh về “kinh phí bảo đảm”; “nguyên tắc” quản lý và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; bổ sung nhiệm vụ đối với lực lượng dân quân biển trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo; tăng cường nhiệm vụ phối hợp giữa dân quân với các lực lượng vũ trang chuyên trách trong việc bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời nghiên cứu, bổ sung vào Luật nhiệm vụ phòng thủ dân sự, trong đó cần xác định dân quân tự vệ là lực lượng quan trọng trong việc cứu nạn, cứu hộ, phòng chống giảm nhẹ thiên tai; phòng chống cháy nổ; phòng chống dịch bệnh; bảo vệ môi trường.
Đoàn ĐBQH thành phố cũng đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu phương án bố trí Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp do Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện quản lý, điều động; hoặc bố trí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp do Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện quản lý, điều động; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là công chức xã.
Để luật sửa đổi có tính khả thi cao khi đưa vào thực tiễn áp dụng, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng đề nghị Chính phủ quy định rõ một số nội dung cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành luật như về trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong việc thành lập lực lượng tự vệ doanh nghiệp; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiền đóng bảo hiểm đối với công nhân là tự vệ doanh nghiệp; định mức tiền lương, định mức phụ cấp, định mức hỗ trợ ngày công cho lực lượng dân quân tự vệ gia tăng theo thu nhập bình quân đầu người của cấp tỉnh công bố hàng năm./.
Hồ Hương
Theo quochoi.vn
Dân quân tự vệ Việt Nam dẫn tin. 

ĐOÀN ĐBQH TP. HẢI PHÒNG: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 2:19 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.