Đó cũng là lúc các nữ pháo thủ bên dòng Kiến Giang bước vào giờ huấn luyện buổi chiều. Qua trao đổi, chúng tôi được biết thời gian qua Đại đội Dân quân gái Tiền Hải luôn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến. Các nữ pháo thủ cũng luôn bám sát nhiệm vụ thông báo bay hằng ngày từ Bộ CHQS tỉnh Thái Bình và các đơn vị có liên quan; tổ chức tuần tra, canh gác, sẵn sàng huy động lực lượng, bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và địa phương.
Xin giới thiệu vài hình ảnh trong buổi huấn luyện của Đại đội Dân quân gái Tiền Hải.
Nữ pháo thủ bên dòng Kiến Giang
Trước giờ ra thao trường.
Nữ pháo thủ bên dòng Kiến Giang
Các nữ pháo thủ tập trung bám sát mục tiêu.
Nữ pháo thủ bên dòng Kiến Giang
Huấn luyện bắt mục tiêu.
Chùm ảnh của MAI MINH – HIẾU HUYỀN
Theo Báo Quân đội 
Dân quân tự vệ Việt Nam dẫn tin.