Khoảnh khắc oanh liệt của một thời đạn lửa vẫn còn khắc sâu trong tâm trí những người phụ nữ nay đã ở độ tuổi “cổ lai hy” thuộc Trung đội dân quân gái Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc. Trung đội được thành lập đúng vào giai đoạn giặc Mỹ đẩy mạnh tàn phá miền Bắc nhằm cắt đứt sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Chỉ với 3 khẩu súng máy phòng không 12,7mm, nhưng các thiếu nữ đang tuổi cắp sách tới trường đã anh dũng chiến đấu và trở thành trung đội nữ dân quân đầu tiên ở miền Bắc bắn hạ máy bay Mỹ.