Trong cuộc sống có những đam mê chỉ giúp làm thỏa mãn các sở thích riêng của cá nhân nhưng cũng có đam mê mà người thực hiện nó mang đến nhiều ý nghĩa cho cộng đồng. Đối với Anh Lã Văn Chiến – Chiến sĩ dân quân cơ động xã Nam Sơn, huyện An Dương (Hải Phòng), việc sáng tạo ra các mô hình vũ khí, khí tài dựa trên các sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc chính là cách để truyền lửa tự hào và thắp sáng tình yêu Tổ quốc đến mọi người.ntlqcmhvk1