Do không muốn khám tuyển để không bị gọi đi nghĩa vụ quân sự nên lần thứ 2 Đàm Công Luật cố tình ở lại thành phố Vinh mà không về tham gia khám sức khỏe theo Lệnh điều động khám sức khỏe nghĩa vụ năm 2019.