Chính phủ vừa ban hành ra Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã. Có rất nhiều điều chỉnh đã được thể hiện tại Nghị định mới này, tuy nhiên đáng chú ý nhất là thay đổi cách tính lương, phụ cấp kiêm nhiệm của một số đối tượng cán bộ cấp xã.