Ngày 08/4/2019, Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019); 60 năm Ngày mở Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2019) hướng tới Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2019) trong lực lượng vũ trang Quận 1.