Qua kiểm tra hệ thống sổ sách, đăng ký thống kê kết quả huấn luyện hằng năm và kiểm tra thực tế Lớp tập huấn cán bộ tổ, tiểu đội trưởng Trinh sát tỉnh Hà Giang năm 2019, Đoàn công tác nhận thấy, thời gian qua, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm pháp luật DQTV. 
Khảo sát việc thực hiện pháp luật và kiểm tra công tác tập huấn dân quân tự vệ tại tỉnh Hà Giang
Lớp tập huấn cán bộ tổ, tiểu đội trưởng Trinh sát toàn tỉnh Hà Giang năm 2019 ôn luyện võ đánh đối kháng.
Theo đó, công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tập huấn, huấn luyện DQTV ở các địa phương được duy trì nền nếp, chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tại buổi kiểm tra, cùng với chỉ ra những mặt mạnh, yếu trong thực hiện Luật DQTV, Đoàn công tác yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Hà Giang thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, văn bản hướng dẫn của trên về thực hiện Luật DQTV; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ DQTV và huấn luyện cho lực lượng DQTV bảo đảm chặt chẽ, đúng đủ thời gian, nội dung, chương trình theo quy định. Trong đó, cần chú trọng giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự chung; huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật dân quân cơ động, DQTV binh chủng… và cập nhật những nội dung mới về tình hình an ninh chính trị trong nước, quốc tế và trên địa bàn.
Tin, ảnh: LÊ VĂN NINH
Theo Báo Quân đội 
Dân quân tự vệ Việt Nam dẫn tin .