Trong chiến tranh, làng Hà Xá (xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) là vùng Mỹ ngụy thực hiện chương trình “ấp chiến lực” “bình định nông thôn” cực kỳ ác liệt, tàn khốc nhưng cuối cùng chúng thất bại hoàn toàn. Gắn liền với cuộc chiến tranh anh dũng, kiên cường của quân dân Hà Xá có một nữ du kích đặc biệt, bà là “dũng sĩ diệt xe cơ giới” và là người chĩa nòng súng k54 vào đầu Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu để ám sát.